helpt rekengeheimen ontcijferen

Tarieven

 

Remedial teaching / bijles voor scholieren

Dit gaat om 1 les van 50 minuten per week. Na de les krijgt de scholier/de ouder via e-mail een korte toelichting van de inhoud van de les en wat hierbij is opgevallen.

€ 40,= per les


Mijn uurtarief is vastgesteld met behulp van de richtlijnen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers), die aangeven dat een tarief tussen de € 40,- en € 60,- per behandeling gangbaar is. Dit is voor 45 minuten RT inclusief de voorbereiding en de administratie. Onderwijs is vrijgesteld van BTW. De rekening wordt maandelijks opgemaakt en krijgt u aan het einde van de maand digitaal verstuurd.

 

Begeleiding leerkrachten optimaliseren rekenlessen

Hierbij gaat het om 4 contactmomenten. De eerste is een inventarisatie naar de leervraag van de leerkracht. Aan de hand van deze leervraag bereiden we samen de rekenles voor. Dit is het tweede contactmoment. Daarna volgt een bezoek in de klas om mee te kijken en helpen, contactmoment dire. Na afloop vindt een terugkoppeling plaats en wordt een planning gemaakt voor zelfstandige voortzetting van wat er is geleerd. Dit is het laatste contactmoment.

Ieder contactmoment bestaat uit 1 uur.

€ 200,= voor 4 uur