helpt rekengeheimen ontcijferen

Werkwijze / aanpak

 

Remedial teaching voor scholieren

 

Intake-gesprek

Allereerst vind er een intake-gesprek plaats. Dit gesprek is samen met uw kind. Graag hoor ik van u en uw kind wat uw hulpvraag is. 

Dit intake-gesprek is kostenloos en vrijblijvend en vindt plaats in mijn praktijk aan de Blauwe Reigersingel 81 te Den Haag (wijk Ypenburg).

 

Rekengesprek met leerling

Mocht u besluiten van mijn diensten gebruik te gaan maken plan ik een afspraak in met uw kind alleen. In dit rekengesprek onderzoeken we samen wat al wel lukt en wat soms nog lastig is. Op deze manier kan ik ontdekken hoe het 'fundament' is van het 'rekenmuurtje' van uw kind. Ik bouw voort op wat al lukt zodat er uiteindelijk een stevige 'rekenmuur' komt te staan.

Mijn insteek hierbij is een positieve en persoonlijke benadering. Ik focus zoveel mogelijk op wat leerlingen al kunnen/kennen en probeer dit uit te bouwen.

 

Opbouw van de RT (remedial teachting)

Iedere RT/bijles begint met een rekenspelletje. Dit spel sluit aan op het deelgebied waar op dat moment aan gewerkt wordt. Dit kan bv een spel zijn om een bepaalde tafel te automatiseren, of een spel om kritisch kijken verder te ontwikkelen. Vervolgens wordt er aan dit deelgebied (bv. breuken begrijpen) gewerkt met zoveel mogelijk concreet materiaal. Ook kan er een bepaalde rekenstrategie centraal staan in de les. Aan het eind van de les wordt het geleerde in een spel geoefend.

Tijdens het werken staat er iets te drinken klaar met een koekje. Plezier is ook een belangrijk onderdeel van de RT/bijles. Dit zorg voor een beter leervermogen.

Iedere les wordt dezelfde dag met u besproken via de mail. Ik leg uit wat er die dag aan bod is gekomen, hoe dit gelukt is en wat de volgende stap is. Mocht u nog vragen hebben kunt u die gelijk via de mail stellen.

 

Begeleiding leerkrachten voor het optimaliseren van rekenlessen

 

Intake-gesprek

Allereerst vind er een intake-gesprek plaats. Dit kan op locatie plaats vinden; dit gebeurt altijd in onderling overleg.

In dit gesprek inventariseer ik samen met de leerkracht wat de leervraag is. Dit probeer ik zo concreet mogelijk te maken.

 

Lesvoorbereiding

Vervolgens gaan we een les voorbereiden aan de hand van de leervraag. Hierbij is veel aandacht voor de inbreng van leerlingen. 

Graag help ik bij  het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden van leerlingen en het effect van eigen leer- en denkprocessen. Door meer aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen wordt de motivatie en een betere werkhouding vergroot. Door betekenisvol te leren gaan leerlingen proberen verbinding te maken tussen bekende en nieuwe informatie. Het conceptueel begrip wordt zo beter ontwikkeld. 

 

De opbouw van een les 

- er is een startopdracht waarmee de kinderen in twee- of drietallen zelfstandig aan de slag gaan. Hierbij worden verschillende coöperatieve werkvormen ingezet. Dit onderdeel duurt 5 tot 10 minuten.

-  centraal moment: Hierbij wordt er geinventariseerd wat de leerlingen gedaan hebben en welke strategieën ze gebruikt hebben. De leerkracht zorgt dat dit DOOR DE KINDEREN zichtbaar wordt gemaakt (bv op het bord) en stelt hierbij vragen als: "waarom ...." en "weet je het zeker" (niet alleen bij een fout antwoord) en "leg uit". Ook wordt aan meerdere leerlingen gevraagd wat hun antwoord is. Het is belangrijk dat leerlingen kunnen verwoorden wat ze aan het doen zijn en welke aanpak ze hanteren.

- na het centrale moment oefenen kinderen nogmaals met nieuwe, gelijke, opgaven als de startopgaven. Hierbij loopt de leerkracht rond om te kijken welke kinderen nog moeite hebben met de opgaven/strategieën die aangeboden zijn.

- verwerking. Dit gebeurt op niveau van de leerlingen waardoor er ruimte voor de leerkracht is om met de instructieleerlingen te kijken of zij nog extra aandacht nodig hebben. Het is duidelijk voor leerlingen wat zij kunnen doen als ze eerder klaar zijn.

- afsluiting van de les. Dit kan bv in spelvorm gebeuren en sluit altijd aan op wat er in de les aan bod is gekomen. Dit onderdeel neemt 5 minuten van de rekenles in beslag.

 

Nabespreking

Hierbij wordt teruggekoppeld naar de gegeven les en gekeken hoe dit toe te passen is in toekomstige lessen. Ook is het mogelijk om nogmaals een les gezamenlijk voor te bereiden indien hier behoefte aan is.